บริษัท เอคเซ็ลเล็นท์ ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มานานมากกว่า 10 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถที่จะให้บริการโซลูชั่นที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  โดยผู้นำทีมงานของเราประกอบด้วย

1. นายธัญพล  ษณะนาคินทร์

    

 

 

ผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ว่าจะเป็น Windows Server, Exchange Server รวมถึงเทคโนโลยคลาว์ดของไมโครซอฟต์ ไว้ว่าจะเป็น Microsoft Azure และ Office 365

2. นายสยาม ทุมวรรณ

 

He experiences in many datacenter planning and design especially:

  • server platform hardware
  • network cabling for UTP and optical fiber
  • networking and firewall implementation with appliance box and open source software
  • Certified as MTCNA