ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการโซลูชั่นต่างๆ จากลูกค้าเป็นจำนวนมาก และต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกค้าของบริษัทฯ

1.  ธุรกิจการผลิตสินค้าและจำหน่าย

2. ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ธุรกิจด้านโลจิสติกส์

4. หน่วยงานของรัฐ

5. องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร